SNOW FLOWERS by Ekaterina Belinskaya

“Snow Flowers” By Ekaterina Belinskaya

Photography: Ekaterina Belinskaya

Makeup and Hair: Ekaterina Yankovskaya - @muakate

Designer: Elisabeth Zhuravleva

Model: Nasty Siten - @nastya_siten

Irina Cheryakfashion