SOLAR ECLIPSE by Sascha Pflaeging

=07_16_2017_Ranya_Beauty_shoot_07_15_20179877.jpg
=07_11.1.6_2017_Ranya_Beauty_shoot_07_15_20179316.jpg
=07_11.1.6_2017_Ranya_Beauty_shoot_07_15_20179730.jpg
=Ranya_Beauty_shoot_07_15_201710302_9.jpg

“Solar Eclipse” By Sascha Pflaeging

Photography: Sascha Pflaeging - @saschapflaeging

Makeup: Sofi Chernyak - @sofichernyk

Hair: Kiri Yoshiki - @kiriyoshiki

Model: Raniya Mordanova - @raniyamordanova at MUSE NYC - @musemodelsnyc

beautyIrina Cheryakbeauty